Bedriftsansvar

Vår policy er rettet mot å forbedre miljøytelsen og redusere energiforbruket.
For å få et godt bilde av dette har vi ha Miljøbarometer i bruk, og vi overvåker vårt forbruk og avfallsstrømmer.

Oversikt over nye solcellepaneler 2021

Intercol limproduksjon solcellepaneler

Plassering av de første solcellepanelene i mai 2019

nb_NONorwegian