Volání: +31 (0) 318 636363 | E-mailem: info@intercol.nl

Vodní disperzní lepidla na biomasu

Vodní disperzní lepidla, jako jsou VAE, PVAC a PVOH, jsou založena na surovinách, jako je etylen a kyselina octová. Nejčastěji se tyto suroviny vyrábějí z fosilních materiálů, ale technicky je dokonale možné je vytvořit z obnovitelných zdrojů. Proto Intercol nabízí lepidla, která jsou až 100% z obnovitelných zdrojů s metodou hmotnostní bilance. Mohou být doplněny certifikáty třetích stran.

Lepidlo na biologické bázi podle metody mass-balance

Další biologické možnosti.

Je také možné použít suroviny, jako je škrob, celulóza nebo protein, jako biologické lepidlo ředitelné vodou.

Jsou tato lepidla biologicky odbouratelná?

Tato lepidla na bázi biomasy mohou být biologicky odbouratelná v kombinaci s jinými biologicky odbouratelnými materiály, jako jsou například vlnité lepenky, papír, dřevo a bioplasty. Existuje několik referenčních projektů využívajících tuto technologii SAE a prošly několika testy biologicky rozložitelné.

You can also read about these products at www.biopolymers.be

cs_CZCzech