Bedriftsansvar

Vi skiller oss ut ved å være medlem av SEDEX. Leverandørens etiske datautveksling (SEDEX) er en global samarbeidsplattform om ansvarlig entreprenørskap. Det hjelper med å samle inn og dele data om arbeidspraksis i industrikjeden.
SEDEX-medlemmer arbeider påviselig, i tillegg til prinsippene i ETI Base Code (= Ethical Trading Initiative), mot Best Practice Guidance, ved å bruke SMETA-revisjonssystemet for ytelse med hensyn til arbeidsrett, leverandører, miljø, bærekraft og implementeringen der fra.

Vårt samfunnsansvar (CSR) er vurdert av EcoVadis og har en sølvstatus på 58 poeng. Fra 61 poeng tildeles 'gull'.

I tillegg overvåker vi vår CSR-policy ved hjelp av CSR-balanse i 10 indikatorer fordelt på 5 temaer.

Vår policy er rettet mot å forbedre miljøytelsen og redusere energiforbruket.
For å få et godt bilde av dette har vi ha Miljøbarometer i bruk, og vi overvåker vårt forbruk og avfallsstrømmer.

Vår CO2fotavtrykk i referanseåret 2015 var 274 tonn CO2.
Veksten vår i 2018 resulterte i utslipp på 291 tonn CO2. Dette skyldes lengre produksjonstider, økende etterspørsel etter godt lim, investeringer i varmeskap og digitale systemer og flere ansatte. Det relative fotavtrykket har gått ned sammenlignet med referanseåret. Installasjon av solcellepaneler og overgangen til elektrisk transport vil fortsette den nedadgående trenden.

Oversikt over nye solcellepaneler 2021

Intercol limproduksjon solcellepaneler

Plassering av de første solcellepanelene i mai 2019

nb_NONorwegian