Biologisk nedbrytbart biobasert lim for laminering

PR 0763 er et biobasert og biologisk nedbrytbart lim for papir- og kartonglaminering. Det kan være egnet for tre og andre porøse cellulosematerialer

applikasjon

Dette produktet er egnet for bruk i merke- og lamineringssektoren.

Tekniske data

Materialer: Egnet for liming på papp og papir.
Bruksområde: Egnet for inline- og karusellrullesystemer.
Påføring ved: 20 – 30°C
Spesialiteter: Newtonsk.
: Emulgerbar.
Spesifikke egenskaper:
Sammensetning: Lim basert på dekstrin.
Brookfield-viskositet: 15000 mPa s (HAT; spindel 6; 20 rpm; 20 °C)
Fast innhold : 68,5 %
pH: 7
rengjøring:
Ikke-tørket lim kan fjernes med kaldt vann og spesialrens.
Emballasje:
30 L bøtte – 1000 L beholder.


Lagring og holdbarhet

Hold limet forseglet og frostfritt, helst i romtemperatur. Holdbarheten til produktet er tolv
måneder etter produksjon. Rør godt før bruk. Limet kan endre farge over tid. Dette påvirker ikke kvaliteten
av limet.
Anbefalinger i denne bulletinen knyttet til teknisk anvendelse er gitt i god tro og etter beste evne
vår kunnskap. De må anses som indikasjon uten garanti, da lagring, håndtering og
påføring av produktet skjer utenfor vår kontroll. Alle våre lim og datablader er i samsvar med EC
Forordning (REACH) 1907/2006 art.31.
Ansvarsfraskrivelse:
Intercol-lim er ikke ment å påføres med luftbørste-/sprøyteutstyr. Advarselsmeldinger P 260
og P 261 gjelder derfor ikke ved normal tiltenkt bruk av disse limene

nb_NONorwegian