kjeglelim

Dette produktet er egnet for produksjon av kjegler og andre ikke-vevde og papirprodukter.

Ved hjelp av limet

Materialer: Egnet for liming av tekstiler, non-woven, papir, papp, kjegler og plast.
Bruksområde: Egnet for manuell bruk.
Spesifikasjoner: Lang åpen tid.

SPESIFIKKE EGENSKAPER

Sammensetning: Lim basert på syntetisk dispersjon.
Brookfield-viskositet: 950 mPa-s (HAT; spindel 2; 50 rpm; 20°C)

PÅFØRING I EU-MATEMKLING

I samsvar med europeiske mattrygghetsforskrifter som fastsatt i rammeloven (1935/2004/EC) og plast
Implementeringstiltak (PIM, 10/2011/EG), dette limet er beviselig trygt å bruke i matemballasje. Det er den
prosessorens plikt til å teste matsikkerheten til sluttproduktene.

Cone Adhesive TDS datablad med viskositet og faste stoffer

Rengjøring av kjeglelimet

Utørket lim kan enkelt fjernes med varmt vann.
pakking:
30 L bøtte – 1000 L beholder.

nb_NONorwegian