Lavt og høyt tørrstoffinnhold i vannbaserte lim

Vannbaserte lim er mest basert på dispersjonspolymerer, disse er ofte EOVH- og PVAC-polymerer. Disse dispersjonslimene kan være en blanding for å oppnå spesifikke egenskaper som:

 • Viskositet
 • reologi
 • faste stoffer
 • Vannløselighet
 • Vann motstand
 • Kjemisk motstand
 • Varme motstand
 • pH
 • Glassovergangstemperatur
 • Filmdannende temperatur
 • Klebrig film/overflate
 • Ikke klebrig film
 • Vedheftsstyrke
 • Stille inn hastighet
 • Våt tack
 • Gjennomførbarhet
 • Skjærmotstand
 • Applikasjonsspesifikke egenskaper

Vannbasert limproduksjon

Dispersjon, stivelse og tilsetningsstoffer

De fleste vannbaserte lim er basert på syntetiske dispersjoner, produsert fra VAM. Vannbaserte lim Kan også være basert på stivelse (mais, tapioka, hvete, etc.). Disse polymerene, naturlige og fossile, kan ofte blandes for å øke vedheft, biologisk nedbrytbarhet eller biomasse. I tillegg til basispolymerene har vi ekspertkunnskap om tilsetningsstoffer for lim og belegg, som fuktemidler, vedheftsfremmende midler, vannmotstandsmodifiserende midler, reologimodifiserende midler, fortykningsmidler, tynnere, fyllstoffer og flammehemmende tilsetningsstoffer.

Vannbasert limproduksjon

nb_NONorwegian