Lim med lavt VOC-innhold

Utslipp av flyktige organiske forbindelser kan reduseres ved å velge riktig lim. Intercol har allerede en policy uten løsemidler og utvikler smeltelim og vannbaserte lim. Disse limene kan også være uten myknere og biocidfrie.

nb_NONorwegian