Ikke-vevde produkter og hygieneprodukter

Markedet for ikke-vevde produkter er verdens største område for bruk av smeltelim. Alle hygieniske engangsprodukter er formulert med smeltelim, lim spiller en viktig rolle i ytelsen til sluttproduktene. Våre spesialutviklede smeltelim er praktiske, holdbare og i stand til å betjene dette mangfoldige og krevende markedet.

Intercol har et rykte for innovasjon og den tekniske kvaliteten til produktene, og vårt smeltesortiment inkluderer produkter designet for permanent liming av ikke-vevde materialer, som de som finnes i den feminine hygiene- eller bleieindustrien.

Serien inkluderer også produkter designet for å binde elastisk stoff til ikke-vevde materialer. Serien kompletteres av produkter designet for limposisjonstrimmelen på feminine hygieneprodukter og andre lignende produkter for å holde produktet på plass.

nb_NONorwegian