PVOH – Poval blanding

Intercols FoU er velkjent med et bredt utvalg av polyvinylalkoholblandinger. Vi utvikler og produserer blandinger med andre vannbaserte polymerer som PVAC, EVOH og stivelse. Sluttproduktene er spesielt formulert med adhesjonsfremmere, skumdempere, fyllstoffer og fibre for å få ønsket sluttprodukt med spesifikke egenskaper.

Poval-blanding i fabrikken til Intercol

Polyvinylalkohol (polyvinylalkohol, PVOH, Poval) har en rekke bruksområder, alt fra papir-, emballasje- og tekstilindustri til konstruksjon, lim og olje- og gassindustrien.

Filmdannende egenskaper

PVOH er vannløselig og kan ha spesifikke kolloidale egenskaper, utmerkede filmdannende egenskaper og høy strekkfasthet. Avhengig av formuleringen er den motstandsdyktig mot varme og organiske løsemidler. Fleksibilitet kan oppnås med visse karakterer eller formuleres med spesielle blandinger.

Lim og belegg

Andre PVOH-kvaliteter er mye brukt i ulike applikasjoner med vannabsorberende underlag som lim for papir, tre, tekstiler, lær. Noen spesielle bruksområder inkluderer lysfølsomme belegg, støpte produkter; vannløselige, gasstette filmer; papir og papp; og bindemidler for pigmenterte papirbelegg, keramiske materialer og ikke-vevde stoffer. 

hydrofobe karakterer

Det finnes spesielle polyvinylalkoholkvaliteter som er hydrofobe, disse er vannløselige og absorberer relativt lite fuktighet.

nb_NONorwegian