Fortsatt råvaremangel og prisjusteringer

Som kan leses i nyhetene over hele verden, både den petrokjemiske og oleokjemiske
industrien fortsetter å møte forsyningsbegrensninger for materialer som voks, PVAC,
etylenkopolymerer (inkludert EVA), VAM-dispersjoner, polyolefiner, harpikser og alle slags andre produkter fra kjemisk sektor.

Fortsatt ytterligere forstyrrelser som orkanen IDA


Den pågående situasjonen som følge av en forstyrret produksjonskjede på grunn av COVID-19, logistiske problemer med sjøfrakt, en svært alvorlig vinter og påfølgende strømbrudd i Texax og høyere snarere enn lavere etterspørsel under pandemien, har en innvirkning på vårt utvalg av voks, dispersjoner og hovedsakelig
lim. Som et resultat av dette fortsetter vi å bli konfrontert med stigende priser på et bredt spekter av produkter
råvarer. Den mest kjente nylige forstyrrelsen er orkanen IDA, som neppe vil forbedre situasjonen.

Interkollim

Prisøkning uunngåelig

Effekten av disse økningene er så alvorlige at vi ikke har noe annet valg enn å analysere kostnadene våre på månedlig basis og justere prisene deretter. Som et resultat vil det bli gjort prisendringer for alle leveranser.

nb_NONorwegian