Skifter løsemiddelholdig lim

Løsemiddelbaserte lim er fortsatt mye brukt til produksjon av møbler, bil- og tekstilprodukter. Disse løsemiddelbaserte limene kan erstattes med for eksempel smeltelim. Smeltlim virker veldig raskt fordi de virker på basis av kjøling. Hotmeltene har vanligvis en temperatur på 120°C til 160°C, men de kjøles allerede ned i luften til omgivelsestemperatur på grunn av virvelapplikasjonen.

PSA, EVA eller Polyolefin varmsmelte

Temperaturen avhenger også av mengden smeltelim som påføres. De forskjellige hotmelttypene er tilgjengelige i ikke-klebende til svært klebende (PSA) hotmelttyper. PSA-smeltemasser krever ikke varmereaktivering for å binde seg til det andre substratet.

For en demo eller test, vennligst kontakt oss.

Snurr varmsmeltepåføring for å erstatte løsemiddellim
nb_NONorwegian