Sustainable lijmen

Nu klimaatverandering een topprioriteit blijft en de marketing hiervoor zich op consumenten richt, wordt het voor bedrijven ook economisch interessant om duurzamere opties te leveren. Veel Fabrikanten van vooraanstaande merken in de Consumer Packaged Goods (CPG) nemen hun rol in het terugdringen van de milieubelasting serieus. Er wordt dan ook volg inzet op harde doelen voor 2025 en 2030.

Sustainable adhesives

lijmen, coatings en zelfklevende tapes maken worden op allerlei alledaagse producten gebruikt. Intercol’s lijmen maken een kosteneffectieve en verantwoorde productie van verpakkingen voor fabrikanten mogelijk. Daarmee zijn de fabrikanten in staat om met duurzamere verpakkingsmaterialen te werken, de efficiëntie te verhogen en tegelijkertijd het materiaalgebruik, energieverbruik en de uitstoot van broeikasgassen (BKG) te verminderen. De vraag naar duurzame verpakkingsinitiatieven zal blijven toenemen. ook voor het verpakkingscomponent lijm worden de milieutechnische eigenschappen steeds beter geverifieerd en gegarandeerd zo zijn er verschillende opties mogelijk op het gebied van:

  1. Vegan, vrij van dierlijke middelen in iedere stap van het productieproces)
  2. Biobased, gebaseerd op biologische materialen die op korte termijn kunnen worden geproduceerd door de natuur
  3. Composteerbaar, producten die snel weer tot natuurlijke materialen afbreken
  4. Biodegradeable, producten die uiteindelijk in onschadelijke producten afbreken zoals water en CO2
  5. Recyclebaar, bijvoorbeeld wateroplosbare lijmen, zodat etiketten en tapes afweken in de productie.


CO2 Afdruk


CO2 ging vaak over het eigen gebruik van energie maar verlegt zich nu naar de gehele keten. Vanaf de winning van grondstoffen tot de afvalverwerking na consumptie. Het is een hele puzzel om te berekenen hoe duurzaam de éne verpakking is in relatie tot de andere. Lijmen kunnen een wezenlijke bijdrage leverne in de levenscyclusanalyse (LCA) van een product en met name de verpakking.

Circulaire economie, hergebruik en recycling.

Intercol’s lijmen passen vaak erg goed in een circulaire economie. Door een sterkere lijm in te zetten kan de duurzaamheid van een product worden verlengd, door bijvoorbeeld alkalisch-, of water-oplosbare lijmen in te zetten kunnen vloeistofverpakkingen worden opnieuw worden gevuld of beter worden gescheiden in productstromen. van producten verlengen. Het past in de hedendaagse manier van denken om producten 100% effectief te hergebruiken.

Verantwoordelijkheid

Consumenten besteden meer aandacht aan duurzame producten en zijn bereid hier meer geld voor te besteden. Het heeft vaak de voorkeur dat alle producten vrij zijn van schadelijke chemicaliën, conserveringsmiddelen, parabenen, allergenen, etc. Een deel van Intercol’s lijmen zijn dan ook alveganistisch, boorzuur- en weekmakervrij.

nl_NL_formalDutch